მხატვრული რესტავრაცია

კბილების მხატვრული რესტავრაცია

ლამაზი ღიმილი მნიშვნელოვან როლს თამაობს თანამედროვე ადამიანის ცხოვრებაში.სწორედ ამის გამო  დღეს ესთეტიური სტომატოლოგია წინა პლანზე დგას სტომატოლოგიიის სხვა დარგებთან შედარებით და     მასზე მოთხოვნაც გაცილებით მეტი. ძირითადი პრობლემა რითაც პაციენტი სტომატოლოგს მიმართავს კბილის ანატომიური მთლიანობის დარღვევა და ფერის ცვლილებაა. ეს პრობლემა მოგვარებადია თანამედროვე საბჟენი მასალებისა და  მხატვრული რესტავრაციის სრულყოფილი და საფუძვლიანი ცოდნის საშუალებით.

 

კბილების რესტავრაცია ეს არის სამკურნალო მანიპულაცია, რომელიც მოიცავს:

  

კარიესიის მკურნალობა(დაზიანებული ქსოვილების მოცილება)

 

კბილების ესთეტიური პარამეტრების აღდგენა(კბილის ფერის შერჩევა)

 

კბილების ბიომიმეტიკური და ფუნქციური პარამეტეების აღდგენა(კბილის ანატომიური ფორმის აღდგენა ზედაპირის გეომეტრიული რელიეფის თავისებურებების გათვალისწინებით,რომელიჩუნდა შეესაბამებოდეს ყბის მოძრობის ტრაექტორიას.)

 

260-1W0260-1W01

თანამედროვე კოსმეტიკური მკურნალობა გაძლევთ შანსს გაიღიმოთ თავდაჯერებით…

 

 

 

Comments are closed.